BASES LEGALS DEL SORTEIG D’INSTAGRAM

TEMA: Súper sorteig Bahari club i Hotel Bernat II 

DURADA: Del 20 de setembre al 24 de setembre del 2021

BASES DE PARTICIPACIÓ

1-Entitat organitzadora

El Bahari Club i l’Hotel Bernat II organitzen un sorteig denominat “Súper Sorteig Bahari Club i Hotel Bernat II” amb la finalitat de regalar una sessió d’Spa per a dues persones a l’Hotel Bernat II i un vermut per a dues perones al Bahari Club. El sorteig es desenvoluparà segons l’establert en les presents bases i a través d’Instagram. No obstant això, Instagram no patrocina, avala ni administra el present concurs. Les dades personals que els participants puguin aportar seran facilitades al restaurant Bahari Club i a l’Hotel Bernat II, en cap cas a Instagram.

2- Període de vigència del concurs

El concurs es desenvoluparà en el període comprès entre les 16:00h del dilluns 20 de desembre de 2021 i fins a les 10:00h del dia 24 de setembre de 2021.

3- Requisits de participació

Podran participar en el concurs, persones físiques majors de 18 anys que disposin d’un compte a Instagram.

4- Mecànica de participació

Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

– Comptar amb un compte d’Instagram  i respectar l’ús d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)

– Seguir als comptes d’Instagram del Bahari Club i de l’Hotel Bernat II.

– Posar “m’agrada” a la publicació corresponent.

– Comentar etiquetant a una persona (l’usuari podrà participar tantes vegades com vulgui).

Una vegada finalitzat el període de vigència del concurs, es realitzarà un sorteig i de manera completament aleatòria es seleccionarà un guanyador.

El Bahari Club i l’Hotel Bernat II ho comunicarà al guanyador/a i penjarà una imatge a les històries anunciant-lo.

El guanyador podrà gaudir d’una sessió d’Spa per a dues persones a l’Hotel Bernat II i un vermut per a dues perones al Bahari Club.

L’anunci del guanyador es farà el 24 de setembre.

 

5- Lliurament de premis

Per poder rebre el premi serà imprescindible complir aquestes bases. El Bahari Club es posarà en contacte amb el guanyador/a per informar i demanar l’acceptació del premi, la comunicació del seu nom complet i la comprovació del compliment dels requisits. Si no s’aconseguís contactar amb el guanyador, aquest no acceptés el premi o existís algun incompliment, es realitzarà un nou sorteig.

6- Protecció de dades

Les dades personals els participants d’aquest concurs voluntàriament ens facilitin passaran a formar part de les bases de dades del Bahari Club i es tractaran amb la finalitat de gestionar aquest sorteig. Els participants que així ho desitgin podran fer us dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit amb una còpia del DNI al Bahari Club.

9- Acceptació de les bases

El Bahari Club es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present sorteig. Igualment el Bahari Club podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent del sorteig, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per aconseguir el correcte funcionament.

VALOM, S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online en mercados exteriores durante el año 2022. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Una manera de hacer Europa