POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, BAHARI CLUB (VALOM, SL) informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:

BAHARI CLUB (VALOM, SL)

B08815904

Av. Turisme, 42 – 08370 Calella (Barcelona)

Finalitat

Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta

Gestionar la seva sol·licitud de pressupost o qualsevol altra petició

Gestionar la seva reserva al Restaurant

Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries relacionades amb l’entitat, només en cas d’acceptació

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: Les dades seran cedides a Hotel Bernat II (VALOM, S.L.), Hotel Augustus (CENTUR, S.L.), Hotel César Augustus (COLVA 2001, S.L.) i Hotel Tuc Blanc (ESQUIA, S.A.) i per obligació legal o autorització expressa.

Drets:

Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas d’incompliment per part de l’empresa.

Conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals han estat recollides.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud de registre a través dels formularis d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en el formulari de la pàgina web?

En relació als formularis de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que BAHARI CLUB (VALOM, SL) no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, BAHARI CLUB (VALOM, SL) quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a BAHARI CLUB (VALOM, SL) han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

BAHARI CLUB (VALOM, SL) informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.