BASES LEGALES DEL CONCURSO DE INSTAGRAM

TEMA: Celebra el Nadal al Bahari Club!

 

OBJECTIU: Compartir fotografíes dels nostres clients celebrant el Nadal al nostre restaurant

 

DURADA: Del 15 de desembre de 2017 al 7 de gener del 2018

 

HASHTAG DEL CONCURS: #nadalbahari

 

BASES DE PARTICIPACIÓ

1-Entitat organitzadora

El Bahari Club organitza un concurs denominat “Celebra el Nadal al Bahari Club” amb la finalitat de recopilar imatges relacionades amb el Nadal, amb la platja de Calella i amb el nostre restaurant. El concurs es desenvoluparà segons l’establert en les presents bases i a través d’Instagram. No obstant això, Instagram no patrocina, avala ni administra el present concurs. Les dades personals que els participants puguin aportar seran facilitades al restaurant Bahari Club i en cap cas a Instagram.

 

2- Període de vigència del concurs

El concurs es desenvoluparà en el període comprès entre les 09:00h del divendres 15 de desembre de 2017 i fins a les 21:00h del dia 7 de gener de 2018.

 

3- Requisits de participació

Podran participar en el concurs, persones físiques majors de 18 anys que disposin d’un compte a Instagram.

 

4- Mecànica de participació

Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

– Comptar amb un compte d’Instagram amb perfil públic i respectar l’ús d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)

– Compartir, mitjançant el seu perfil d’Instagram, una foto al restaurant Bahari Club celebrant les festes de Nadal.

– Cada usuari podrà participar amb tantes fotografies com vulgui

– La temàtica del concurs és “Celebra el Nadal al Bahari Club” i cada participant haurà de publicar mínim una imatge celebrant el Nadal al Bahari Club.

Una vegada finalitzat el període de vigència del concurs, un jurat compost pels treballadors del Bahari Club seleccionarà entre tots els participants la imatge guanyadora.

Un cop seleccionada la fotografia, el Bahari Club ho comunicarà al guanyador/a i penjarà la imatge al seu compte d’Instagram.

El guanyador podrà gaudir d’una sessió d’Spa per a dues persones a l’Hotel Bernat II.

L’anunci del guanyador es farà la setmana del 8 al 14 de desembre.

 

5- Lliurament de premis

Per poder rebre el premi serà imprescindible complir aquestes bases. El Bahari Club es posarà en contacte amb el guanyador/a per informar i demanar l’acceptació del premi, la comunicació del seu nom complet i la comprovació del compliment dels requisits. Si no s’aconseguís contactar amb el guanyador, aquest no acceptés el premi o existís algun incompliment, es realitzarà una nova selecció.

 

6- Protecció de dades

Les dades personals i les imatges que els participants d’aquest concurs voluntàriament ens facilitin passaran a formar part de les bases de dades del Bahari Club i es tractaran amb la finalitat de gestionar aquest concurs. Els destinataris de les seves dades seran el personal del Bahari Club i els membres del Jurat per fer difusió de la fotografia guanyadora. Els participants que així ho desitgin podran fer us dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit amb una còpia del DNI al Bahari Club.

 

7- Drets d’imatge

Els participants cedeixen els drets de la fotografia que han presentat al concurs al Bahari Club.  Alhora els participants autoritzen al Bahari Club, en el cas de resultar-ne guanyadors i d’acceptar el premi, a captar la seva imatge i a reproduir, distribuir, transformar i comunicar públicament la fotografia, així com a utilitzar i difondre el seu nom complet en qualitat de guanyador, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb el present concurs, tot això en qualsevol mitjà de comunicació, sense que aquestes activitats els hi confereixi el dret de remuneració, contraprestació o benefici econòmic (a excepció del premi rebut). La present autorització no té limitació ni de temps ni de territori.

 

8- Contingut de les fotografies

El Bahari Club podrà eliminar a aquells participants, les fotografies dels quals poguessin ser il·lícites o ferir sensibilitats a tercers. Els participants accepten, que, d’acord amb les normes d’Instagram, les fotos puguin ser compartides amb altres usuaris i altres xarxes socials. A més els participants accepten que el Bahari Club pugui difondre a Instagram i altres xarxes socials les imatges etiquetades pels participants amb la finalitat d’incentivar la participació en el concurs.

 

9- Acceptació de les bases

El Bahari Club es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs. Igualment el Bahari Club podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent del concurs, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per aconseguir el correcte funcionament.

VALOM, S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online en mercados exteriores durante el año 2022. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Una manera de hacer Europa